Title Image

Komplettering af rådskader – restaurering og konservering af prædikestol, lydhimmel og altertavle – Højelse kirke

Komplettering af rådskader – restaurering og konservering af prædikestol, lydhimmel og altertavle – Højelse kirke

Højelse kirke.

Firmaet har restaureret og konserveret kirkens prædikestol, lydhimmel, rygskjold, altertavle, alterbord og alterskranke.

Herunder komplettering af rådskader på rygskjold og prædikestolens bæreanordninger/bjælkelag.

Prædikestol, lydhimmel og rygskjoldet var på firmaets konserveringsværksted.

Category

Andre opgaver