Title Image

Nyt kirkeinventar – restaurering af historisk inventar i Frydendal kirke

Nyt kirkeinventar – restaurering af historisk inventar i Frydendal kirke

Frydendal kirke – (Torbenfeldt gamle godskirke).

Firmaet har tidligere istandsat kirkens renæssance lydhimmel fra o.1600. Firmaet har nu udført nyt inventar til koret, i form af et nyt knæfald, alterbord, bedeskammel, pult og trin/med stødtrin. Det gamle alterparti er blevet nedtaget og genopstillet på depot i sidekapellet.

Derudover nedtog firmaet det gamle herskabsstolpanel(alterbordsforside) som var bygget sammen med en af kirkens gamle stolestaders endepaneler. Herskabspanlet blev restaureret og konserveret snedkermæssigt på værkstedet, og blev ophængt i kirken efter farvekonservering. Stolestadspanelet blev også istandsat, og blev derefter hensat på depot i sidekapellet.

 

Category

Nyt Kirkeinventar