Title Image

Brarup kirke, Falster – konservering af kirkeinventar

Brarup kirke, Falster – konservering af kirkeinventar

Brarup kirke, Falster -konservering af kirkeinventar.

Firmaet har konserveret og restaureret Brarup kirkes middelalderlige altertavle fra o.1450. Altertavlens nuværende staffering er fra 1854.

Prædikestolen fra o.1635 er et arbejde fra Jørgen Ringnis værksted. Prædikestolen er oprindelig en lektoriestol, som har siddet i kirkens korbue.

Category

Kirker