Title Image

Karise kirke

Karise kirke

Karise kirke.

Etablering af nyt knæfald med tilhørende gulv samt nyt alterbord i forbindelse med istandsættelsen af Karise kirke 1996/1997. Firmaet istandsatte også stolestaderne, gulvremmene, lavede nye nummertavler, nye skabe m.m. Desuden nedtog firmaet det nyere orgelpulpitur som ikke blev genopstillet.