Title Image

Herlufsholm kirke, konservering og restaurering af korstolespir 650cm m.m.

Herlufsholm kirke, konservering og restaurering af korstolespir 650cm m.m.

Firmaet har udført konserveringen og restaureringen af det senmiddelalderlige korstolespir, som måler 650cm.

Firmaet udførte ligeledes en prydramme i spejlskåret egetræ, som beskytter altertavlens bemalede bagside. Altermaleriet er også senmiddelalderligt og er blevet konserveret og restaureret af en malerikonservator.

Category

Andre opgaver