Title Image

Glim kirke – konservering og restaurering af altertavle, alterbord mm.

Glim kirke – konservering og restaurering af altertavle, alterbord mm.

Glim kirke.

Firmaet har konserveret og restaureret kirkens barok altertavle og alterbord, som er udført af Caspar Lubbeke 0.1665. Derudover udførte firmaet rådgivning og konsulent bistand i forhold til arkitektfirmaet, andre håndværkere m.f.

Category

Restaurering og Konservering