Title Image

Ønslev kirke, Falster – konservering og restaurering af historisk kirkeinventar

Ønslev kirke, Falster – konservering og restaurering af historisk kirkeinventar

Snedkermæssig istandsættelse af Ønslev kirkes historiske inventar.

Firmaet har restaureret og konserveret Ønslev kirkes renæssance altertavle, alterbord, lydhimmel, prædikestol, stolestader og alterskranke.

De smukke renæssance låger havde større udtørringsskader, de blev bragt på værksted, hvor skaderne blev udbedret.

Category

Nyt Kirkeinventar