Title Image

Torkilstrup kirke, Falster – Konservering af inventar og div. rekonstruktions arbejde

Torkilstrup kirke, Falster – Konservering af inventar og div. rekonstruktions arbejde

Konservering og restaurering af altertavle, prædikestol og Lydhimmel. Torkilstrup kirke – Falster.

Firmaet fortog snedker og billedskærermæssig istandsættelse, og partiel rekonstruktion af manglende dele på storfeltet på altertavlen. Genindsættelse af originalt alterbillede, man havde indsat et altermaleri af B.S. Ingemanns kone Lucie i 1840, i altertavlen. Der er fortaget diverse stabiliserende/konsoliderendearbejder, og kompletteringer på inventaret, ligesom der er blevet tilvirket en ny dæksplade på krongesimsen, og en ny pult. Det historiske inventar er udført af Jørgen Ringnis o.1650.

Category

Rekonstruktion & Nyskæring, Restaurering og Konservering